Romair Consulting angajează Expert achiziții publice

01/10/2021
Romair Consulting angajează Expert achiziții publice

Candidatul ideal bifează următoarele:

Studii:

 • Studii superioare în domeniul juridic și/sau tehnic și/sau economic și/sau construcții
 • Certificat de absolvire program/curs de specializare expert achiziții publice

Experiență:

 • Experiență profesională în domeniul achizițiilor publice de minim 3 ani
 • Experiență de minim 3 ani în pregătirea documentațiilor de participare la proceduri de achiziție publică și sectorială
 • Experiență de minim 2 ani în pregătirea documentațiilor de atribuire pentru contracte de achiziție publică și sectorială și asistență acordată autorității contractante pe perioada derulării procedurilor de achiziție publică, preferabil inclusiv participarea în calitate de expert cooptat pe lângă comisii de evaluare

Alte cerințe:

 • Bună cunoaștere a legislației în domeniul achizițiilor publice din România (legislația aplicabilă până în mai 2016 și legislația în vigoare începând cu mai 2016)
 • Bună cunoaștere și abilități de utilizare a SEAP/SICAP
 • Bună cunoaștere a limbii engleze
 • Cunoașterea cerințelor aplicabile în cadrul procedurilor de achiziții derulate de instituții financiare internaționale
 • Abilități bune de utilizare a pachetului Microsoft Office

Descrierea jobului

Obiectivele postului:

 • Pregătirea în bune condiții a documentației necesare participării societății la proceduri de achiziție publică și privată interne și internaționale

Responsabilități principale:

 • Analizează și selectează procedurile de achiziție publicate din domeniile de interes pentru angajator
 • Identifica potențiali parteneri și/sau subcontractanți pentru procedurile de achiziție selectate și gestionează documentele aferente acestora, actualizand periodic baza de date
 • Identifica experți conform pozițiilor solicitate în documentațiile de atribuire și gestionează documentele aferente acestora, actualizand periodic baza de date
 • Gestionează și pregătește documentele de participare la procedurile de achiziție selectate, conform cerințelor din documentațiile de atribuire și clarificărilor publicate de autoritățile/entitățile contractante și procedurilor interne ale angajatorului
 • Gestionează procesul de pregătire a documentației solicitate a fi prezentate în cadrul procedurii de achiziție, transmiterea/încărcarea acesteia conform prevederilor aplicabile procedurii respective, gestionează și participa la pregătirea răspunsurilor la eventuale solicitări de clarificări înaintate de autoritățile/entitățile contractante
 • Întocmește ofertele de preț pentru licitații, conform instrucțiunilor primite
 • Asigura predarea în bune condiții și la timp a ofertei (preia documentele pregătite de celelalte documente pe care le încorporează în oferta finală, conform instrucțiunilor / cerințelor Autorității Contractante)
 • Gestionează și participa la pregătirea documentațiilor privind remediile și căile de atac în materia atribuirii contractelor de achiziție publică/sectorială, conform specializării sale
 • Participa la pregătirea documentațiilor de atribuire pentru contracte incluse în planul de achiziții în cadrul contractelor de servicii încheiate de angajator, conform specializării sale
 • Asigura asistență autorității/entității contractante pe perioada derulării procedurii de achiziție până la semnarea contractului
 • Participa în calitate de expert cooptat pe lângă comisii de evaluare organizate în cadrul clienților și/sau angajatorului

 ROMAIR CONSULTING este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul 1997 pentru a oferi servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie. Profesionalismul, experiență acumulată și bună reputație reprezintă cartea de vizită a Romair oferită partenerilor actuali și viitori.

Romair Consulting dezvoltă proiecte mari de infrastructură pentru autorități publice, în domenii variate – drumuri, poduri, alimentari cu apă, managementul deșeurilor, canalizare, tratarea apei, protecția mediului, infrastructură de turism. De asemenea, compania implementează proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea resurselor umane. Bazânduse pe experiență acumulată de-a lungul timpului, experții Romair Consulting își construiesc proiectele pornind de la un concept fezabil, rezultat din cerințele clienților, dar și a nevoilor societății, respectând standardele de protecția mediului.

Romair Consulting este un nume deja cunoscut și afirmat în mediul românesc de consultanță și proiectare, prin exercitarea rolului sau distinct, trasat încă de la înființare: acela de a promova proiecte investiționale prin abordarea unor instrumente specifice de finanțare.

Persoanele interesate vor transmite CV actualizat (cu precizarea datelor de contact: număr de telefon mobil, adresa de email, nume Skype) la cristina.burcescu@romair.ro, cu mențiunea vor fi contactate doar persoanele selectate pe baza documentelor transmise.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media