Romair Consulting angajează Inginer proiectant sisteme apă-canalizare

29/07/2021

Romair Consulting este o companie cu capital integral românesc, inființată în anul 1997 și care a crescut cu succes, oferind servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie. A câștigat recunoaștere datorită excelenței sale și a personalului cu calificare ridicată. Recunoașterea dobandită este o motivație foarte puternică pentru ca echipa Romair să fie din ce în ce mai  eficientă și competitivă.

Romair Consulting este un nume deja cunoscut și afirmat în mediul românesc de consultanță și proiectare, prin exercitarea rolului său distinct, trasat înca de la înființare: acela de a promova proiecte investiționale prin abordarea unor instrumente specifice de finanțare.

Astfel am hotărât să mărim echipa și oferim pentru angajeare un post de Inginer proiectant sisteme apă-canalizare.

Candidatul ideal
 • Studii universitare absolvite în domeniul construcțiilor;
 • Minim 2 ani de experiență profesională specifică în proiectarea sistemelor dе alimentare cu apă și dе canalizare și/sau asistență tehnică pe perioada dе execuție a lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții;
 • Prelucrare automată a datelor: programe de proiectare (minim AutoCad 2D, soft-uri de proiectare specifice domeniului de specializare), Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook;
 • Abilități profesionale: cunoștințe tehnice dobândite în domeniul de specializare, legislație specifică domeniului tehnic;
 • Disponibilitatea de deplasare în țară atunci când situația o impune în vederea culegerii dе date din teren, asistență tehnică din partea proiectantului;
 • Persoană dinamică, responsabilă, comunicativă.
Descrierea jobului

Postul presupune аctivități de întocmirе documеtаții tehnice, dеtаlii de execuție, studii dе fezabilitate, proiеcte tеhnice, аntеmăsurători în domeniul rețеlelor dе apă și canalizare:

 • Asigură activitatea de proiectare pentru toate fazele (SF, CU, PT, DDE, DTOA, DTAC, DTOE) în domeniul rețelelor hidroedilitare (alimentare apă, canalizare, stații de tratare, stații de epurare) în conformitate cu legislația, normativele și reglementările în vigoare, în conformitate cu activitățile atribuite de managerul de proiect / șeful de proiect;
 • Realizează modelările/dimensionările rețelelor de distribuție a apei potabile, elaborarea memoriilor tehnice, a breviarelor de calcul, a tabelelor de indicatori, a anexelor pentru studiile de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru sistemele de alimentare cu apă/canalizare;
 • Colectează informații și documente relevante pentru buna derulare și finalizare a proiectului;
 • Întocmește temele de proiectare pentru subproiectanții de specialitate din cadrul companiei sau din afara acesteia;
 • În calitate de membru al echipei de proiect, participă la planificarea proiectului împreună cu șeful de proiect;
 • Colaborează cu celelalte specialități implicate în proiect;
 • Participă la avizările interne, cât și la avizările externe (beneficiar și foruri de avizare);
 • Respectă actele normative în vigoare, aplicabile domeniului pentru care sunt oferite serviciile de proiectare.
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media