Romair Consulting angajează Inginer proiectant sisteme apă-canalizare

16/07/2021
 • Oraș de lucru: București
 • Nivel carieră: Mid-Level (2-5 ani)
 • Tip job: Full time
 • Permis conducere: B

 

Candidatul ideal
 • Studii universitare absolvite în domeniul construcțiilor;
 • Minim 2 ani de experiență profesională specifică în proiectarea sistemelor dе alimentare cu apă și dе canalizare și/sau asistență tehnică pe perioada dе execuție a lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in construcții;
 • Prelucrare automată a datelor: programe de proiectare (minim AutoCad 2D, soft-uri de proiectare specifice domeniului de specializare), Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook;
 • Abilități profesionale: cunoștințe tehnice dobândite în domeniul de specializare, legislație specifică domeniului tehnic;
 • Disponibilitatea de deplasare în țară atunci când situația o impune în vederea culegerii dе date din teren, asistență tehnică din partea proiectantului;
 • Persoana dinamică, responsabilă, comunicativă.
Descrierea jobului

Postul presupune аctivități de întocmirе documеtаții tehnice, dеtаlii de execuție, studii dе fezabilitate, proiеcte tеhnice, аntеmăsurători în domeniul rețеlelor dе apă și canalizare:

 • Asigură activitatea de proiectare pentru toate fazele (SF, PT, H, DDE, DTAC) în domeniul rețelelor hidroedilitare (alimentare apă, canalizare, stații de tratare, stații de epurare) în conformitate cu legislația, normativele și reglementările în vigoare, în conformitate cu activitățile atribuite de managerul de proiect / șeful de proiect;
 • Realizează modelarile/dimensionarile rețelelor de distribuție a apei potabile, elaborarea memoriilor tehnice, a breviarelor de calcul, a tabelelor de indicatori, a anexelor pentru studiile de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru sistemele de alimentare cu apă/canalizare;
 • Colectează informații și documente relevante pentru buna derulare și finalizare a proiectului;
 • Întocmește temele de proiectare pentru subproiectanții de specialitate din cadrul companiei sau din afara acesteia;
 • În calitate de membru al echipei de proiect, participă la planificarea proiectului împreună cu șeful de proiect;
 • Participă la avizările interne, cât și la avizarile externe (beneficiar și foruri de avizare);
 • Respectă actele normative în vigoare, aplicabile domeniului pentru care sunt oferite serviciile de proiectare.
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media