Romair Consulting angajează Specialist Tehnic Termoficare – Expert secundar (București)

26/10/2023
Suntem în căutarea unui coleg care să ocupe postul de Specialist Tehnic Termoficare – Expert secundar.
Proiectul consta in investitii pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea eficientei energetice prin reducerea pierderilor de energie termica inregistrate pe retele de transport ale agentului termic, reducerea impactului negativ al nivelului emisiilor poluante cauzate de SACET in scopul imbunatatirii calitatii vietii populatiei din Bucuresti la nivelul anului 2028 si asigurarii conformarii cu obligatiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare al Romaniei la UE.

Cerinte Specialist tehnic – retele de termoficare:

 • Studii universitare finalizate cu diploma de licenta – nivelul de calificare – 4 valabil anterior momentului intrarii in vigoare a Cadrului National al Calificarilor/ European al Calificarilor (2013) si nivelul 5 de calificare dupa momentul intrarii in vigoare a Cadrului National al Calificarilor  (2013) in disciplina inginerie civila / ingineria instalatiilor / ingineria mediului / inginerie mecanica / constructii hidrotehnice sau echivalent;
 • Cunostinte generale de operare pe calculator in MS Word si Excel;
 • Experienta profesionala generala minim 5 ani;
 • Participarea la cel putin 1 proiect in domeniul infrastructurii de mediu de complexitate similara cu cea aferenta contractului ce urmeaza sa fie atribuit in cadrul caruia sa fi detinut responsabilitati de natura celor aferente pozitiei pentru care este propus (expert tehnic/Inginer sau alte pozitii echivalente sau superioare acesteia in ceea ce priveste responsabilitatile.

Descrierea postului:

 • Responsabil cu activitatea de asistenta tehnica in domeniul sau de specialitate;
 • Asigura corelarea cu celelalte specialitati din proiect;
 • Verifica respectarea cerintelor Beneficiarului si legislatiei aplicabile de catre Antreprenori in documentatia de proiectare intocmita de acestia din urma, conform specializarii sale;
 • Verifica documentatiile tehnice de proiectare , conform specializarii sale, intocmite de Antreprenori in cadrul contractelor de tip proiectare si executie si la modificarile propuse la aceste proiecte, avand in vedere prevederile documentatiei de atribuire, reglementarile/ standardele/ normele de proiectare in vigoare si alte prevederi legislative aplicabile in vigoare;
 • Asigura verificarea de conformare cu cerintele Beneficiarului din Documentatiile de atribuire, semnalarea de neconcordante in proiectele Antreprenorilor comparativ cu aceste cerinte;
 • Participa, la solicitarea Beneficiarului si/sau a Liderului de echipa, la testele la terminarea lucrarilor, la receptii si pe parcursul lucrarilor atunci cand prezenta este necesara;
 • Informeaza Liderul de Echipa de problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau;
 • Furnizeaza input de specialitate privind activitatile in care este implicat pentru rapoartele generale;
 • Raporteaza Liderului de echipa stadiul activitatilor in care este implicat si progresul inregistrat;
 • Asigura circulatia informatiei intre expertii din cadrul echipei;
 • Asigura colectarea si centralizarea datelor necesare derularii etapelor de care este responsabil;
 • Asigura rezolvarea problemelor care apar la nivelul activitatilor in care este implicat;
 • Completeaza pontajul lunar cu timpul de lucru dedicat Proiectului si il supune verificarii Liderului de echipa;
 • Propune Liderului de echipa masuri de reducere/eliminare a riscurilor identificate la nivelul activitatilor in care este implicat;
 • Alte sarcini pe care le va aloca Liderul de echipa conform necesitatilor contractului;
 • Alte responsabilitati si atributii asociate activitatilor in care este implicat conform metodologiei de realizare a activitatilor.

Specialistul tehnic – retele de termoficare:

 • Va fi disponibil pe toata perioada de derulare a contractului de servicii, cu prezenta intermitenta pe perioada de garanție;
 • Va fi avea ca punct de lucru la biroul central al Prestatorului, participand la intalnirile cu Beneficiarul, dupa cum este solicitat, exceptie facand deplasarile in teren solicitate de Beneficiar sau agreate cu aceasta.

Persoanele interesate vor transmite CV actualizat (cu precizarea datelor de contact: număr de telefon mobil, adresă de e-mail) la adresa cristina.burcescu@romair.ro, cu mențiunea că vor fi contactate doar persoanele selectate pe baza documentelor transmise.

Descrierea companiei

ROMAIR CONSULTING este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul 1997 pentru a oferi servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie. Profesionalismul, experiența acumulată și buna reputație reprezintă cartea de vizită a Romair oferită partenerilor actuali și viitori.

ROMAIR CONSULTING dezvoltă proiecte mari de infrastructura pentru autorități publice, în domenii variate – drumuri, poduri, alimentări cu apă, managementul deșeurilor, canalizare, tratarea apei, protecția mediului, infrastructură de turism. De asemenea, compania implementează proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea resurselor umane. Bazându-se pe experiența acumulată de-a lungul timpului, experții Romair Consulting iși construiesc proiectele pornind de la un concept fezabil, rezultat din cerințle clienților dar și a nevoilor societății, respectând standardele de protecția mediului.

ROMAIR CONSULTING este un nume deja cunoscut și afirmat în mediul românesc de consultanță și proiectare, prin exercitarea rolului său distinct, trasat incă de la infiintare: acela de a promova proiecte investiționale prin abordarea unor instrumente specifice de finanțare.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media