HomeCategory

Proiecte

Obiectivul general al contractului de servicii este de a asigura servicii de asistență tehnică pentru Supervizarea de Lucrări pe perioada de proiectare si execuție a lucrărilor de construcție incluse în Proiect, asigurând în același timp respectarea standardelor din legislația națională și europeană privind execuția lucrărilor și protecția mediului.

Proiectul vizează îmbunătățirea calității resurselor umane din șase comunități rurale din Regiunea Nord-Est, prin atragerea și facilitarea integrării pe piață muncii în activități non-agricole și prin educație, consiliere și asistență antreprenorială a șomerilor, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă precum și a persoanelor ocupate în agricultură de subzistență.

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea calității resurselor umane din cinci comunități rurale din Regiunea Sud-Vest, prin atragerea și facilitarea integrării pe piața muncii în activități non-agricole și prin educație, consiliere și asistență antreprenorială a șomerilor, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor ocupate în agricultură de subzistență.

Proiectul prevede realizarea unor programe integrate de dezvoltare a resurselor umane și stimulare a ocupării din Regiunea Sud-Muntenia, creșterea gradului de adaptare la cerințele pieței muncii moderne a grupului țintă prin informarea adecvată în ceea ce privește caracteristicile pieței forței de muncă, tendințele ocupaționale și de formare profesională, și metodele, tehnicile și instrumentele de căutare și menținere a unui loc de muncă.

Întocmirea planului de amplasament pentru imobilele administrate de Consiliul Local Focșani în vederea efectuării publicității imobiliare, prin înscrierea Ia CF a imobilului, a proprietarului — municipiul Focșani și după caz, a administratorului, a concesionarului, a utilizatorului sau a altor operațiuni de administrare a patrimoniului imobiliar.

Întocmire de carte funciară pentru drumuri, terenuri și construcții aparținând domeniului public și privat al județului Călărași; Actualizarea de carte funciară deja existentă pentru imobilele ce aparțin domeniului public și privat al județului Călărași,   dezmembrări de imobile ce aparțin domeniului public și privat al județului Călărași ce urmează a fi supuse închirierii, concesionării sau sunt date în administrare sau folosință gratuită.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media