Romair Consulting angajează Lider de Echipă – (Târgu Jiu – județul Gorj)

28/11/2023
Suntem în căutarea unui coleg care să ocupe postul de Lider de Echipă
Supervizare lucrări de execuție – Expert principal

Denumire proiect:

Servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuție “Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Gorj”.

Zona de lucru: Municipiul Târgu Jiu – județul Gorj

Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Județul Gorj, în zonele urbane și rurale, și care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetățenilor din aceste zone și conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Calificări și abilități

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia în domeniile construcții hidrotehnice / civile / instalații / ingineria mediului;
 • Abilități demonstrate în cordonarea (din poziția de lider de echipa, lider adjunct de echipa sau echivalent) unei echipe multidisciplinare de experți.

Experiența profesională

 • Experiență profesională generală minim 5 ani;
 • Participarea în calitate de Lider / Lider de Echipă Adjunct și/sau Manager de Proiect / Manager Adjunct de Proiect, sau alte poziții echivalente cu acestea în ceea ce privește responsabilitățile dar cu denumiri diferite, în minim 1 (un) proiect / contract similar la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare de management de proiect pentru contracte de lucrări (de execuție și/ sau proiectare și execuție) aferente unui obiectiv de investiții din domeniul infrastructurii mediu.

Responsabilități:

 • În calitate de Lider de Echipă va avea următoarele responsabilități:
  • Responsabilitate totală pentru managementul contractului de servicii de Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor;
  • Administrează și derulează activitățile specifice descrise de clauzele contractelor de lucrări, că reprezentant al EC în relația acestuia cu Antreprenorii;
  • Acționează în calitate de reprezentant al Supervizorului în relația cu EC, Antreprenorii și alte părți;
  • Liderul de echipă are responsabilitatea delegărilor de autoritate în cadrul echipei Supervizorului;
  • Responsabilitatea derulării serviciilor în calendarul de timp și în condițiile de calitate prevăzute în contractul de servicii;
  • Îndeplinirea oricăror activități specifice prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini, cu excepția limitărilor contractuale sau legale, sau delegarea responsabilă a acestora către personal din cadrul echipei de supervizare cu atribuții în acest sens, inclusiv verificarea activității acestora pe toată durata execuției pentru respectarea prevederilor contractuale din contractul de servicii și a contractelor de execuție/ furnizare din scopul contractului;
  • Alte responsabilități și atribuții în conformitate cu Manualul Procedurilor de Supervizare al Supervizorului.
 • Liderul de Echipă va fi disponibil pe toată perioada de implementare a Proiectului pentru responsabilități la nivel managerial al Supervizorului, astfel:
  • prezență continuă în fazele de execuție (activitățile 4.3.1. – 4.3.6. din prezentul caiet de sarcini) până la finalizarea recepției la terminarea lucrărilor și/sau recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune – după caz – (zile minim alocat 20 de zile lucrătoare pe luna), cu respectarea prevederilor legale în domeniul muncii și corelată cu activitățile și prezența în Șantier a antreprenorilor respectivi;
  • ulterior prezență discontinuă în Perioadele de Notificare a Defecțiunilor (zile minim alocat 5 zile lucrătoare pe luna) până la finalizarea contractelor de lucrări și îndeplinirea tuturor sarcinilor Supervizorului.

Persoanele interesate vor transmite CV actualizat (cu precizarea datelor de contact: număr de telefon mobil, adresă de e-mail) la adresa cristina.burcescu@romair.ro, cu mențiunea că vor fi contactate doar persoanele selectate pe baza documentelor transmise.

Descrierea companiei

ROMAIR CONSULTING este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul 1997 pentru a oferi servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie. Profesionalismul, experiența acumulată și buna reputație reprezintă cartea de vizită a Romair oferită partenerilor actuali și viitori.

ROMAIR CONSULTING dezvoltă proiecte mari de infrastructura pentru autorități publice, în domenii variate – drumuri, poduri, alimentări cu apă, managementul deșeurilor, canalizare, tratarea apei, protecția mediului, infrastructură de turism. De asemenea, compania implementează proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea resurselor umane. Bazându-se pe experiența acumulată de-a lungul timpului, experții Romair Consulting iși construiesc proiectele pornind de la un concept fezabil, rezultat din cerințle clienților dar și a nevoilor societății, respectând standardele de protecția mediului.

ROMAIR CONSULTING este un nume deja cunoscut și afirmat în mediul românesc de consultanță și proiectare, prin exercitarea rolului său distinct, trasat incă de la infiintare: acela de a promova proiecte investiționale prin abordarea unor instrumente specifice de finanțare.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media