Romair Consulting angajează Lider de Echipa, jud. Caraș-Severin, Regiunea Vest

20/05/2024
Suntem în căutarea unui coleg care să ocupe postul de Manager de proiect

Zona: Județul Caraș-Severin/ Regiunea Vest

Oraș de lucru: Municipiul Reșița și județul Caraș-Severin

Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Județul Caraș-Severin/ Regiunea Vest, în zonele urbane și rurale și care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetățenilor din aceste zone și conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Cerințe Lider de echipă:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia în domeniile construcții hidrotehnice/ civile/ instalații/ ingineria mediului;
 • Cunoștințe generale de operare pe calculator în MS Word și Excel;
 • Experiență profesională generală minim 5 ani;
 • Participarea în calitate de Lider de Echipa/ Lider de Echipă Adjunct și/ sau Manager de Proiect/ Manager Adjunct de Proiect sau poziții echivalente cu acestea că responsabilități dar cu denumiri diferite, în minim 5 (cinci) contracte de servicii/asistență tehnică în domeniul infrastructurii de mediu la nivelul cărora să fi desfășurat activități similare de coordonare.

Descrierea postului:

 • Liderul de Echipa va acționa în numele și cu delegare de autoritate din partea CAT MPSL în calitate de Supervizor/ Prestator pentru toate activitățile precizate în cadrul contractului de servicii, de asistență tehnică de management de proiect și supervizare;
 • Liderul de echipa are responsabilitatea delegarilor de autoritate;
 • Acționează în calitate de reprezentant al Consultantului de Supervizare în relația cu Beneficiarul, Antreprenorii și alte părți;
 • Asigura managementul contractului de servicii de asistență tehnică;
 • Asigura premisele derulării serviciilor în calendarul de timp și în condițiile de calitate prevăzute în contractul de servicii.
 • Administrează și derulează activitățile specifice descrise de clauzele contractelor de  lucrări în limitele delegării de autoritate emise de Supervizor;
 • Analizarea, propunere spre revizuire, dacă este cazul, și aprobarea proiectelor tehnice de execuție realízate de către Antreprenori și verificarea conformității acestora cu Cerințele EC;
 • Elaborarea rapoartelor de specialitate privind analiză a proiectelor tehnice de execuție elaborate de Antreprenori și înaintarea acestora către EC cu recomandarea de aprobare/respingere;
 • Urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora și admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ;
 • Participarea și conducerea întâlnirilor săptămânale și lunare cu Antreprenorii, și  organizarea oricăror altor întâlniri de management dacă vor fi necesare;
 • Elaborarea de rapoarte privind progresul lucrărilor și contribuirea la realizarea rapoartelor solicitate prin Contractul de servicii;
 • Verificarea Situațiilor de Lucrări și documentelor suport transmise de Antreprenori, în conformitate cu prevederile contractelor respective;
 • Îndeplinirea, împreună cu echipa de supervizare subordonată, a sarcinilor care se referă la măsurarea lucrărilor și certificarea la plată către Antreprenor;
 • Întocmirea Certificatelor intermediare și finale de plată pentru contractele din scopul său;  Analizarea și înștiințarea Antreprenorul despre eventuale neconformități și stabilirea măsurărilor pentru remedierea lor;
 • Analizarea Programelor de Execuție pentru contractele supervizate și transmiterea acestora EC spre aprobare/ respingere;
 • Monitorizarea și raportarea progresul efectiv al contractelor supervizate, în cadrul rapoartelor săptămânale, lunare sau atunci când se solicită de Beneficiar;
 • Verificarea Procedurilor/ Metodelor de execuție ale Antreprenorului și monitorizarea
 • respectării acestora în timpul execuției;
 • Urmărirea, verificarea și aprobarea rezultatelor testelor efectuate, oricare ar fi acestea.
 • Participarea la recepțiile la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune și la receptile finale și asigurarea secretariatului Comisie de Recepție a Beneficiarului.

Liderul de echipa:

 • Va fi disponibil pe toată perioada de derulare a contractului de servicii, cu prezența intermitentă pe perioada de garanție,
 • Va fi prezent în permanentă la biroul Central al Prestatorului participând la întâlnirile cu Beneficiarul, după cum este solicitat, excepție făcând deplasările în teren solicitate de Beneficiar sau agreate cu această.

Persoanele interesate vor transmite CV actualizat (cu precizarea datelor de contact: număr de telefon mobil, adresă de e-mail) la adresa cristina.burcescu@romair.ro, cu mențiunea că vor fi contactate doar persoanele selectate pe baza documentelor transmise.

Descrierea companiei

ROMAIR CONSULTING este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul 1997 pentru a oferi servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie. Profesionalismul, experiența acumulată și buna reputație reprezintă cartea de vizită a Romair oferită partenerilor actuali și viitori.

ROMAIR CONSULTING dezvoltă proiecte mari de infrastructura pentru autorități publice, în domenii variate – drumuri, poduri, alimentări cu apă, managementul deșeurilor, canalizare, tratarea apei, protecția mediului, infrastructură de turism. De asemenea, compania implementează proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea resurselor umane. Bazându-se pe experiența acumulată de-a lungul timpului, experții Romair Consulting iși construiesc proiectele pornind de la un concept fezabil, rezultat din cerințle clienților dar și a nevoilor societății, respectând standardele de protecția mediului.

ROMAIR CONSULTING este un nume deja cunoscut și afirmat în mediul românesc de consultanță și proiectare, prin exercitarea rolului său distinct, trasat incă de la infiintare: acela de a promova proiecte investiționale prin abordarea unor instrumente specifice de finanțare.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media