Romair Consulting angajează Expert comunicare și publicitate (București)

04/06/2024
Suntem în căutarea unui coleg care să ocupe postul de Expert comunicare și publicitate

Oraș de lucru: București

 Studii:

 • Studii superioare în domeniul comunicare/ marketing/ relații publice
 • Certificat de absolvire program/ curs de specializare Expert comunicare și publicitate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană

Experiență:

 • Experiență profesională în domeniul comunicare și publicitate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană de minim 2 ani
 • Constituie avantaj nominalizarea și participarea în calitate de Expert comunicare și publicitate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană

Alte cerințe:

 • Bună cunoaștere a legislației în domeniul comunicare și publicitate din cadrul achizițiilor publice și sectoriale din România
 • Bună cunoaștere a limbii engleze
 • Abilități bune de utilizare a pachetului Microsoft Office și a programelor de editare grafică
 • Permis conducere categoria B
 • Disponibilitate pentru efectuare deplasări în țară

Responsabilități:

 • Coordonarea și monitorizarea implementării Proiectului în ceea ce privește respectarea cerințelor de informare aferente Proiectului și a obligațiilor pe linie de informare și publicitate;
 • Contribuție la realizarea activităților din contract, conform specializării sale (precum, dar nu limitat, la asigurarea transmiterii la timp, corectă și completă a documentelor și informațiilor; raportarea periodică și ad-hoc către DRI și AM POIM privind progresul Proiectului cu privire la informare și publicitate; sprijin pe perioada derulării unor misiuni de control privind infomarea și publicitatea Proiectului; suport în verificarea/revizuirea documentației de atribuire pentru contractele de servicii și de lucrări pe aspecte de informare și publicitate privind Proiectului; suport de specialitate pe durata derulării procedurilor de atribuire; verificarea respectării obligațiilor care revin antreprenorilor cu privire la informare și publicitate; etc.);
 • Contribuție de specialitate la elaborarea rapoartelor/documentelor solicitate în cadrul Proiectului;
 • Realizarea activității de pregătire și implementarea campaniei de publicitate și promovare a Proiectului;
 • Va pregăti și va implementa campania de conştientizare la nivelul grupurilor ţintă;
 • Raportează Liderului de Echipa/Liderului adjunct de echipa stadiul activităților de care este responsabil și progresul înregistrat;
 • Furnizează informațiile necesare pentru Raportările relevante activităților în care a fost implicat conform specializării sale;
 • Asigura circulația informației între experții din cadrul echipei implicați în activitățile de care este responsabil;
 • Asigura colectarea și centralizarea datelor necesare derulării activităților de care este responsabil;
 • Asigura menținerea variantelor provizorii și finale a documentațiilor predate către AC în format electronic și fizic;
 • Asigura respectarea sistemului de arhivare la nivelul activităților de care este responsabil;
 • Asigura rezolvarea problemelor care apar la nivelul activităților de care este responsabil;
 • Informează Liderul de Echipa/Liderul adjunct de echipa de problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul sau;
 • Participa la întâlnirile organizate cu AC pentru analiză rapoartelor și documentelor care trebuie prezentate întocmite în cadrul activităților de care este responsabil;
 • Alte sarcini pe care le va alocă Liderul de Echipa/Liderul adjunct de echipa conform necesităților contractului;
 • Orice alte responsabilități derivate din și/sau corelate cu activitățile în care este implicat așa cum rezultă din toate celelalte informații din Propunerea Tehnică și/sau anexele la această inclusiv Formulare.

Persoanele interesate vor transmite CV actualizat (cu precizarea datelor de contact: număr de telefon mobil, adresă de e-mail) la adresa cristina.burcescu@romair.ro, cu mențiunea că vor fi contactate doar persoanele selectate pe baza documentelor transmise.

Descrierea companiei

ROMAIR CONSULTING este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul 1997 pentru a oferi servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie. Profesionalismul, experiența acumulată și buna reputație reprezintă cartea de vizită a Romair oferită partenerilor actuali și viitori.

ROMAIR CONSULTING dezvoltă proiecte mari de infrastructura pentru autorități publice, în domenii variate – drumuri, poduri, alimentări cu apă, managementul deșeurilor, canalizare, tratarea apei, protecția mediului, infrastructură de turism. De asemenea, compania implementează proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea resurselor umane. Bazându-se pe experiența acumulată de-a lungul timpului, experții Romair Consulting iși construiesc proiectele pornind de la un concept fezabil, rezultat din cerințle clienților dar și a nevoilor societății, respectând standardele de protecția mediului.

ROMAIR CONSULTING este un nume deja cunoscut și afirmat în mediul românesc de consultanță și proiectare, prin exercitarea rolului său distinct, trasat incă de la infiintare: acela de a promova proiecte investiționale prin abordarea unor instrumente specifice de finanțare.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media