Romair Consulting angajează Expert SSM – Reșița

30/08/2023
Căutăm doi colegi care să ocupe posturile de Expert SSM
Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în zonele urbane și rurale, și care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetățenilor din aceste zone și conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Poziții disponibile: 2 posturi

  • Expert SSM

Zona: Județul Caraș-Severin / Regiunea Vest

Oraș de lucru: Reșița sau din împrejurimi

Calificări și competențe

  • Certificare Coordonator în materie de sănătate și securitate în muncă pe șantier (nivel superior), în conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006 și Ordinul 242/2007 emis de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității în Șanse

Experiență profesională specifică

  • Participarea în cel puțin 1 (un) contract la nivelul căruia să fi derulat activități similare responsabilităților solicitate pentru acest expert prin Caietul de Sarcini.

Responsabilități:

  • Contribuie, sub coordonarea Liderului de Echipă, la elaborarea Manualului Procedurilor de Supervizare al Supervizorului, inclusiv stabilirea de proceduri și formulare utilizate pentru executarea serviciilor de supervizare;
  • Monitorizarea modului de respectare a normelor de securitate şi sănătate în muncă pe durata execuţiei lucrărilor;
  • Va verifica și va asigura respectarea de către Antreprenori a prevederilor legale în domeniu și a normelor de siguranță și sănătate în muncă;
  • Verifică documentele pregătite de către Antreprenori în conformitate cu normele/ legislația română din domeniul SSM (inclusiv Planul Propriu de Securitate și Sănătate în Muncă) și prezintă concluziile sale Inginerului Rezident respectiv;
  • Va raporta Liderului de Echipă și Inginerilor Rezidenți respectivi, inclusiv Beneficiarului, orice nerespectare a prevederilor SSM observată pe Șantiere, iar după caz va propune acestora sistarea execuției până la remedierea neconformitatilor;
  • Asistenţă în identificarea cauzelor care au dus la producerea unor accidente/incidente de muncă pe şantier, înregistrarea, declararea și ţinerea evidenţei accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice și a avariilor;
  • Alte responsabilități și atribuții în conformitate cu Manualul Procedurilor de Supervizare al Supervizorului.

Persoanele interesate vor transmite CV actualizat (cu precizarea datelor de contact: număr de telefon mobil, adresă de e-mail) la adresa cristina.burcescu@romair.ro, cu mențiunea că vor fi contactate doar persoanele selectate pe baza documentelor transmise.

Descrierea companiei

ROMAIR CONSULTING este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul 1997 pentru a oferi servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie. Profesionalismul, experiența acumulată și buna reputație reprezintă cartea de vizită a Romair oferită partenerilor actuali și viitori.

ROMAIR CONSULTING dezvoltă proiecte mari de infrastructura pentru autorități publice, în domenii variate – drumuri, poduri, alimentări cu apă, managementul deșeurilor, canalizare, tratarea apei, protecția mediului, infrastructură de turism. De asemenea, compania implementează proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea resurselor umane. Bazându-se pe experiența acumulată de-a lungul timpului, experții Romair Consulting iși construiesc proiectele pornind de la un concept fezabil, rezultat din cerințle clienților dar și a nevoilor societății, respectând standardele de protecția mediului.

ROMAIR CONSULTING este un nume deja cunoscut și afirmat în mediul românesc de consultanță și proiectare, prin exercitarea rolului său distinct, trasat incă de la infiintare: acela de a promova proiecte investiționale prin abordarea unor instrumente specifice de finanțare.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media