Romair Consulting angajează Expert AQ/CQ – Reșița

30/08/2023
Căutăm doi colegi care să ocupe posturile de Expert AQ/CQ
Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în zonele urbane și rurale, și care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetățenilor din aceste zone și conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Poziții disponibile: 2 posturi

  • Expert AQ/CQ

Zona: Județul Caraș-Severin / Regiunea Vest

Oraș de lucru: Reșița sau din împrejurimi

Calificări și competențe

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul stiințelor inginerești.

Experiență profesională specifică

  • Participarea în cel puțin 1 (un) proiect/contract la nivelul căruia să fi derulat activități similare responsabilităților solicitate pentru acest expert.

Responsabiltati:

  • Contribuie la elaborarea Manualului de asigurare a calității în cadrul contractului de servicii;
  • Verifică documentele de control al calității cerute în conformitate cu normele/legislația României (Planul de Control al Calității și documentele specificate în acest Plan de Control al Calității), atât în faza de construcție, cât și în faza postconstructie (Cartea Construcției);
  • Asigura asistență pentru respectarea Planului de Asigurare a Calității și a Legii 10/1995;
  • Verifică conformitatea cerințelor de calitate a materialelor și echipamentelor aferente lucrărilor executate, în conformitate cu specificațiile tehnice ale contractului de lucrări și cu legislația în vigoare;
  • Verifică completitudinea și corectitudinea documentelor anexă la Situațiile de lucrări, care atestă calitatea execuției lucrărilor.

Persoanele interesate vor transmite CV actualizat (cu precizarea datelor de contact: număr de telefon mobil, adresă de e-mail) la adresa cristina.burcescu@romair.ro, cu mențiunea că vor fi contactate doar persoanele selectate pe baza documentelor transmise.

Descrierea companiei

ROMAIR CONSULTING este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul 1997 pentru a oferi servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie. Profesionalismul, experiența acumulată și buna reputație reprezintă cartea de vizită a Romair oferită partenerilor actuali și viitori.

ROMAIR CONSULTING dezvoltă proiecte mari de infrastructura pentru autorități publice, în domenii variate – drumuri, poduri, alimentări cu apă, managementul deșeurilor, canalizare, tratarea apei, protecția mediului, infrastructură de turism. De asemenea, compania implementează proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea resurselor umane. Bazându-se pe experiența acumulată de-a lungul timpului, experții Romair Consulting iși construiesc proiectele pornind de la un concept fezabil, rezultat din cerințle clienților dar și a nevoilor societății, respectând standardele de protecția mediului.

ROMAIR CONSULTING este un nume deja cunoscut și afirmat în mediul românesc de consultanță și proiectare, prin exercitarea rolului său distinct, trasat incă de la infiintare: acela de a promova proiecte investiționale prin abordarea unor instrumente specifice de finanțare.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media