Romair Consulting angajează Diriginte de șantier edilitare – expert secundar (Târgu Jiu)

06/09/2023
Căutăm coleg care să ocupe postul de Diriginte de șantier edilitare – expert secundar
Proiectul consta in investitii pentru tratarea si distributia apei si colectarea si epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Judetul Gorj, in zonele urbane si rurale, si care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetatenilor din aceste zone si conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Denumire proiect:

Servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuție “Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Gorj”

Oraș de lucru: Târgu Jiu

Cerințe candidat:

 • Absolvent de studii superioare domeniul tehnic sau echivalent;
 • Cunoștințe generale de operare pe calculator în MS Word și Excel ;
 • Atestare ca Diriginte de șantier în domeniul de atestare 6 – Construcții edilitare și de gospodărie comunală de interes național sau județean, conform Ordinului MDRT 1496/2011, modificat și completat prin Ordinul MDRT 3482/2013  (sau echivalent emis în ţara de rezidenţă, cu condiţia demonstrării posibilităţii de practică în domeniu pe teritoriul României);
 • Participare în calitate de Diriginte de Șantier într-un contract similar.

Descrierea postului:

 • Administrează și derulează activitățile specifice descrise de clauzele contractelor de  lucrări în limitele delegării de autoritate emise de Supervizor;
 • Analizarea, propunere spre revizuire, dacă este cazul, și aprobarea proiectelor tehnice de execuție realízate de către Antreprenori și verificarea conformității acestora cu Cerințele EC;
 • Elaborarea rapoartelor de specialitate privind analiză a proiectelor tehnice de execuție elaborate de Antreprenori și înaintarea acestora către EC cu recomandarea de aprobare/respingere;
 • Urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora și admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ;
 • Participarea și conducerea întâlnirilor săptămânale și lunare cu Antreprenorii, și  organizarea oricăror altor întâlniri de management dacă vor fi necesare;
 • Elaborarea de rapoarte privind progresul lucrărilor și contribuirea la realizarea rapoartelor solicitate prin Contractul de servicii;
 • Verificarea Situațiilor de Lucrări și documentelor suport transmise de Antreprenori, în conformitate cu prevederile contractelor respective;
 • Îndeplinirea, împreună cu echipa de supervizare subordonată, a sarcinilor care se referă la măsurarea lucrărilor și certificarea la plată către Antreprenor;
 • Întocmirea Certificatelor intermediare și finale de plată pentru contractele din scopul său;  Analizarea și înștiințarea Antreprenorul despre eventuale neconformități și stabilirea măsurărilor pentru remedierea lor;
 • Analizarea Programelor de Execuție pentru contractele supervizate și transmiterea acestora EC spre aprobare/ respingere;
 • Monitorizarea și raportarea progresul efectiv al contractelor supervizate, în cadrul rapoartelor săptămânale, lunare sau atunci când se solicită de Beneficiar;
 • Verificarea Procedurilor/ Metodelor de execuție ale Antreprenorului și monitorizarea respectării acestora în timpul execuției;
 • Urmărirea, verificarea și aprobarea rezultatelor testelor efectuate, oricare ar fi acestea;
 • Participarea la recepțiile la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune și la receptile finale și asigurarea secretariatului Comisie de Recepție a Beneficiarului.

Persoanele interesate vor transmite CV actualizat (cu precizarea datelor de contact: număr de telefon mobil, adresă de e-mail) la adresa cristina.burcescu@romair.ro, cu mențiunea că vor fi contactate doar persoanele selectate pe baza documentelor transmise.

Descrierea companiei

ROMAIR CONSULTING este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul 1997 pentru a oferi servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie. Profesionalismul, experiența acumulată și buna reputație reprezintă cartea de vizită a Romair oferită partenerilor actuali și viitori.

ROMAIR CONSULTING dezvoltă proiecte mari de infrastructura pentru autorități publice, în domenii variate – drumuri, poduri, alimentări cu apă, managementul deșeurilor, canalizare, tratarea apei, protecția mediului, infrastructură de turism. De asemenea, compania implementează proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea resurselor umane. Bazându-se pe experiența acumulată de-a lungul timpului, experții Romair Consulting iși construiesc proiectele pornind de la un concept fezabil, rezultat din cerințle clienților dar și a nevoilor societății, respectând standardele de protecția mediului.

ROMAIR CONSULTING este un nume deja cunoscut și afirmat în mediul românesc de consultanță și proiectare, prin exercitarea rolului său distinct, trasat incă de la infiintare: acela de a promova proiecte investiționale prin abordarea unor instrumente specifice de finanțare.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media