Romair Consulting continuă seria proiectelor majore aprobate la finanțare în cadrul POIM 2014 – 2020

18/07/2022

­Romair Consulting continuă seria proiectelor majore aprobate la finanțare în cadrul POIM 2014-2020.

 

In data de 11 iulie 2022, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a fost semnat Contractul pentru finanțarea primei etape a proiectului de investiții Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a Operatorului Regional din județele Călărași și Ialomița. Investiția totală este estimată la 291,53 milioane euro fără TVA, iar prima etapă este estimată la 90 milioane euro, fără TVA.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a Operatorului Regional din județele Călărași și Ialomița în valoare totală de 1,7 miliarde lei este un alt proiect major de finanţare semnat în Romania, care continuă seria proiectelor importante cu finanţare europeană construite de Romair Consulting în cadrul POIM 2014 – 2020 şi anume:

  1. “Reducerea eroziunii costiere – faza II”, în valoare totală de 3,8 miliarde lei,
  2. “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa, în perioada 2014 – 2020”, în valoare totală de 2,9 miliarde lei
  3. “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare – Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020”, în valoare totală de 1,2 miliarde lei
  4. “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014 – 2020“, în valoare totală de 0,7 miliarde lei
  5. ”Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”, în valoare totală de 1,6 miliarde lei
  6. “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014 – 2020”, în valoare totală de 1,1 miliarde lei
  7. ”Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mehedinți, în perioada 2014 – 2020”, în valoare totală de 0,3 miliarde lei

În cadrul Axei prioritare 3, OS 3.2 „Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei, din totalul contractelor de finanțare semnate de aprox. 40 miliarde lei, Romair Consulting a obținut finanțare pentru 7 proiecte în valoare de 9,5 miliarde lei, reprezentând 24% din totalul OS 3.2.

În cadrul Axei prioritare 5, OS 5.1 „Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră, din totalul contractelor de finanțare semnate de aprox. 4,2 miliarde lei, Romair Consulting a construit proiectul de “Reducere a eroziunii costiere – faza II”, în valoare de aprox. 3,8 miliarde lei, reprezentând peste 91% din totalul OS 5.1.

În concluzie, proiectele realizate de Romair Consulting în cadrul POIM 2014 – 2020 însumează peste 13,3 miliarde lei valoare totală, reprezentând peste 10% din totalul proiectelor contractate în cadrul POIM 2014 – 2020 pe toate cele 10 Axe Prioritare, în conformitate cu datele raportate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (Raportare cut-off date 31.05.2022).

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media