Comisia Europeană aprobă “PROIECTUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BUZĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020”

14/06/2022

Comisia Europeană aprobă “PROIECTUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BUZĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020”

În data de 09 Iunie 2022 “PROIECTUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BUZĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020”, a fost aprobat de către Comisia Europeană. Acest proiect va fi finanțat prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Proiectul are o valoare estimativă totală de 358.685.777 Euro (prețuri curente, cu TVA), iar prin decizia Comisiei Europene din 09.06.2022, au fost aprobați peste 127 milioane de Euro, restul urmând a fi incluși în următorul Program Operațional.

Prin finanțarea și implementarea acestui proiect, judetul Buzau asigură conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE în ceea ce privește calitatea apei prin extinderea/reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în localitățile din județ, precum și conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE prin îmbunătățirea colectării și epurării apelor uzate din aglomerările mai mari de 2.000 locuitori echivalenți.

În urma studiilor efectuate la nivelul studiului de fezabilitate, a fost reconfigurată total schema generală a ariei de operare în județul Buzău. Prin urmare s-au eliminat sursele neconforme și s-a propus reabilitarea surselor existente/surse noi (57 puncte de extracție noi și 4 surse reabilitate). Astfel, rețeaua de distribuție a apei potabile din zonă urmează a fi extinsă cu 135 de km de rețea nouă, la care se adaugă reabilitarea altor 89 km. Totodată pentru asigurarea alimentării cu apă se propun 103 km de rețele de aducțiune noi și reabilitarea altor 17 km dar și realizarea a 23 de stații de tratare a apei.

În ceea ce privește canalizarea apelor uzate au fost reanalizate limitele aglomerărilor și au fost selectate soluțiile optime de transfer a apelor uzate spre stațiile de epurare existente și cele 4 stații de epurare noi propuse. Investițiile vizează, de asemenea, realizarea a 446 km de rețea nouă de canalizare, 81 de km de conducte de refulare și reabilitarea altor 5 km.

A fost propusă și o instalație de uscare nămol deshidratat în cadrul stației de epurare existente Buzău în vederea tratării și valorificării nămolului

ROMAIR CONSULTING in calitate de Lider de Asociere si Consultant a pregatit „Aplicatia de Finantare” aferenta proiectului. Eforturile depuse de echipa de ingineri a companiei au fost duse la bun sfarsit. Ne bucuram, astfel, sa vedem ca cea mai importanta si complexa  activitate a Proiectului a fost finalizata cu succes, prin obtinerea aprobarii Comisiei Europene.

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2022/06/06-09-2022-eu-cohesion-policy-more-than-eur127-million-to-upgrade-water-and-wastewater-infrastructure-in-romania

 

Comisia Europeană a aprobat finanțarea primei etape a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”, în valoare totală de peste 300 milioane euro

 

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media