Romair Consulting angajează Inginer rezident Supervizare lucrări de execuție – Târgu Jiu, jud. Gorj

09/06/2022
Romair Consulting angajează Inginer rezident Supervizare lucrări de execuție
Denumire proiect:

Servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuție “Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Gorj”

Oras de lucru:

Târgu Jiu, județul Gorj

Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru județul Gorj, în zonele urbane și rurale, și care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetatenilor din aceste zone și conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Cerințe inginer rezident:
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia în domeniile construcții hidrotehnice / civile / instalații / ingineria mediului;
 • Cunostințe generale de operare pe calculator în MS Word și Excel.
 • Experiență profesională generală minim 5 ani;
 • Participarea în calitate de Inginer Rezident (sau a unor poziții echivalente ori superioare ca responsabilități) la supervizarea a minim 1 (unui) contract de lucrări la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare de supervizare / supraveghere / urmărire pentru contracte de lucrări (de execuție și / sau proiectare și execuție) aferente unui obiectiv de investiții din domeniul infrastructurii mediu.
Descrierea postului:
 • Administrează și derulează activitățile specifice descrise de clauzele contractelor de  lucrări în limitele delegării de autoritate emise de Supervizor;
 • Analizarea, propunere spre revizuire, daca este cazul, și aprobarea proiectelor tehnice de execuție realízate de către Antreprenori și verificarea conformității acestora cu Cerințele EC;
 • Elaborarea rapoartelor de specialitate privind analiza proiectelor tehnice de execuție elaborate de Antreprenori și înaintarea acestora către EC cu recomandarea de aprobare / respingere;
 • Urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora și admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ;
 • Participarea și conducerea întâlnirilor săptămânale și lunare cu Antreprenorii, și  organizarea oricaror altor întâlniri de management dacă vor fi necesare;
 • Elaborarea de rapoarte privind progresul lucrărilor și contribuirea la realizarea rapoartelor solicitate prin Contractul de servicii;
 • Verificarea Situațiilor de Lucrări și documentelor suport transmise de Antreprenori, în conformitate cu prevederile contractelor respective;
 • Indeplinirea, împreună cu echipa de supervizare subordonată, a sarcinilor care se referă la măsurarea lucrărilor și certificarea la plată către Antreprenor;
 • Întocmirea Certificatelor intermediare și finale de plată pentru contractele din scopul său;
 • Analizarea și înștiințarea Antreprenorul despre eventuale neconformități și stabilirea măsurărilor pentru remedierea lor;
 • Analizarea Programelor de Execuție pentru contractele supervizate și transmiterea acestora EC spre aprobare / respingere;
 • Monitorizarea și raportarea progresului efectiv al contractelor supervizate, în cadrul rapoartelor săptămânale, lunare sau atunci când se solicită de Beneficiar;
 • Verificarea Procedurilor / Metodelor de execuție ale Antreprenorului și monitorizarea respectarii acestora în timpul execuției;
 • Urmarirea, verificarea si aprobarea rezultatelor testelor efectuate, oricare ar fi acestea.
 • Participarea la recepțiile la terminarea lucrărilor si punerea in functiune si la receptile finale și asigurarea secretariatului Comisie de Recepție a Beneficiarului.
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media