Romair Consulting angajează Inginer Constructii civile/Hidrotehnice/Mediu

11/01/2023
ROMAIR CONSULTING angajează un Inginer Constructii civile / Hidrotehnice / Mediu pentru consolidarea echipei de personal pentru zona Ardeal, cu prezența permanentă în punctul de lucru Satu Mare. Expertiza și experiența în domeniu sunt la dispoziția viitorului angajat prin personalul deja existent, rămânând ca dezvoltarea profesională a viitorului nostru coleg să depindă doar de voința și buna credință a candidatului.

Condiții:

 • Oraș de lucru: Satu Mare;
 • Activitate desfășurată în Zona Ardeal;
 • Nivel carieră: Entry level, Mid-Level (2-5 ani)
 • Tip job: Full time
 • Permis conducere: B

Cerințe:

 • Studii universitare absolvite în domeniul tehnic (construcții civile, construcții hidrotehnice, instalații, CFDP);
 • Reprezintă un avantaj experiența profesională specifică în proiectarea sistemelor dе alimentare cu apă și dе canalizare și/sau asistență tehnică pe perioada dе execuție a lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții;
 • Prelucrare automată a datelor: programe de proiectare (minim AutoCad 2D, soft-uri de proiectare specifice domeniului de specializare structuri, instalatii sau drumuri), utilizarea pachet MS Office este obligatorie;
 • Abilități profesionale: cunoștințe tehnice dobândite în domeniul de specializare, legislație specifică domeniului tehnic;
 • Disponibilitatea de deplasare în țară (în special în zona Ardeal) atunci când situația o impune în vederea culegerii dе date din teren, vizite in teren, obtinere avize/autorizatii, asistență tehnică din partea proiectantului;
 • Cunoasterea limbilor straine reprezinta un avantaj (engleza este foarte importanta);
 • Persoană dinamică, responsabilă, comunicativă.

Descrierea jobului

Postul presupune аctivități de întocmirе documеtаții tehnice, dеtаlii de execuție, studii dе fezabilitate, proiеcte tеhnice, аntеmăsurători în domeniul infrastructurii hidroedilitare:

 • Asigură activitatea de proiectare pentru toate fazele (DTCU, DTOA, SF, PT, DDE, DTAC/PAC, DTOE/POE) în domeniul infrastructurii hidroedilitare (alimentare apă, canalizare, statii de pompare, stații de tratare, stații de epurare, proiecte de drumuri) în conformitate cu legislația, normativele și reglementările în vigoare, în conformitate cu activitătile atribuite de managerul de proiect/șeful de proiect;
 • Realizează modelările/dimensionările rețelelor de distribuție a apei potabile, elaborarea memoriilor tehnice, a breviarelor de calcul, a tabelelor de indicatori, a anexelor pentru studiile de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru sistemele de alimentare cu apă/canalizare;
 • Colectează informații și documente relevante pentru buna derulare și finalizare a proiectului;
 • Întocmește temele de proiectare pentru subproiectanții de specialitate din cadrul companiei sau din afara acesteia;
 • În calitate de membru al echipei de proiect, participă la planificarea proiectului împreuna cu șeful de proiect;
 • Participă la avizările interne, cât și la avizările externe (beneficiar și foruri de avizare);
 • Respectă actele normative în vigoare, aplicabile domeniului pentru care sunt oferite serviciile de proiectare.
Persoanele interesate vor transmite CV actualizat (cu precizarea datelor de contact: număr de telefon mobil, adresă de e-mail) la adresa cristina.burcescu@romair.ro, cu mențiunea că vor fi contactate doar persoanele selectate pe baza documentelor transmise.
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media