Romair Consulting angajează Expert achiziții publice

10/01/2023
Romair Consulting angajează Expert achiziții publice
Cerințe

Studii:

 • Studii superioare în domeniul juridic și/sau tehnic și/sau economic
 • Certificat de absolvire program/curs de specializare expert achiziții publice

Experiență:

 • Experiența profesională în domeniul achizițiilor publice de minim 3 ani
 • Experiență de minim 3 ani în pregătirea documentațiilor de participare la proceduri de achiziție publică și/sau sectorială
 • Constituie un avantaj experiența de minim 2 ani în pregătirea documentațiilor de atribuire pentru contracte de achiziție publică și/sau sectorială și/sau asistență acordată autorității contractante pe perioada derulării procedurilor de achiziție publică, preferabil inclusiv participarea în calitate de expert cooptat pe langa comisii de evaluare

Alte cerinte:

 • Buna cunoaștere a legislației în domeniul achizițiilor publice și sectoriale din România
 • Buna cunoaștere și abilități de utilizare a SEAP/SICAP
 • Buna cunoaștere a limbii engleze
 • Abilități bune de utilizare a pachetului Microsoft Office

Descrierea jobului

Obiectivele postului:

 • Pregătirea în bune condiții a documentației necesare participării societății la proceduri de achiziție publică/sectorială și private, interne și internaționale

Responsabilități principale:

 • Analizează și selectează procedurile de achiziție publicate din domeniile de interes pentru angajator
 • Identifică potențiali parteneri și/sau subcontractanți pentru procedurile de achiziție selectate și gestionează documentele aferente acestora, actualizând periodic baza de date
 • Identifică experți conform pozițiilor solicitate în documentațiile de atribuire și gestionează documentele aferente acestora, actualizând periodic baza de date
 • Gestionează și pregătește documentele de participare la procedurile de achiziție selectate, conform cerintelor din documentatiile de atribuire si clarificarilor publicate de autoritatile/entitatile contractante si procedurilor interne ale angajatorului
 • Gestionează procesul de pregătire a documentației solicitate a fi prezentate în cadrul procedurii de achiziție, transmiterea/încărcarea acesteia conform prevederilor aplicabile procedurii respective, gestionează și participă la pregătirea răspunsurilor la eventuale solicitări de clarificări înaintate de autoritățile/entitățile contractante
 • Asigură predarea în bune condiții și la timp a ofertei (preia documentele pregătite de alte părți pe care le încorporează în oferta finală, conform instrucțiunilor/cerințelor din documentația de atribuire)
 • Gestionează și participă la pregătirea documentațiilor privind remediile și căile de atac în materia atribuirii contractelor de achiziție publică/sectorială, conform specializării sale
 • Funcție de experiența profesională, poate participa la pregătirea documentațiilor de atribuire pentru contracte incluse în planul de achiziții în cadrul contractelor de servicii încheiate de angajator, conform specializării sale
 • Funcție de experiența profesională, poate asigura asistența autorității/entității contractante pe perioada derulării procedurii de achiziție până la semnarea contractului
 • Funcție de experiența profesională, poate participa în calitate de expert cooptat pe lângă comisii de evaluare organizate în cadrul clienților și/sau angajatorului

Persoanele interesate vor transmite CV actualizat (cu precizarea datelor de contact: număr de telefon mobil, adresa de e-mail) la adresa cristina.burcescu@romair.ro, cu mențiunea că vor fi contactate doar persoanele selectate pe baza documentelor transmise.

Descrierea companiei

ROMAIR CONSULTING este o companie cu capital integral românesc, inființată în anul 1997 pentru a oferi servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie. Profesionalismul, experiența acumulată și buna reputație reprezintă cartea de vizită a Romair oferită partenerilor actuali și viitori.

ROMAIR CONSULTING dezvoltă proiecte mari de infrastructură pentru autorități publice, în domenii variate – drumuri, poduri, alimentări cu apă, managementul deșeurilor, canalizare, tratarea apei, protecția mediului, infrastructură de turism. De asemenea, compania implementează proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea resurselor umane. Bazându-se pe experiența acumulată de-a lungul timpului, experții ROMAIR CONSULTING iși construiesc proiectele pornind de la un concept fezabil, rezultat din cerințele clientilor, dar și a nevoilor societății, respectând standardele de protecția mediului.

ROMAIR CONSULTING este un nume deja cunoscut și afirmat în mediul românesc de consultanță și proiectare, prin exercitarea rolului sau distinct, trasat încă de la inființare: acela de a promova proiecte investiționale prin abordarea unor instrumente specifice de finanțare.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media