Romair Consulting angajează Expert achiziții publice

29/08/2022
Romair Consulting angajează Expert achiziții publice

 

Studii:

 • Studii superioare în domeniul juridic și/sau tehnic și/sau economic și/sau construcții
 • Certificat de absolvire program/curs de specializare expert achiziții publice

Experiență:

 • Experiență profesională în domeniul achizițiilor publice de minim 3 ani
 • Experiență de minim 3 ani în pregătirea documentațiilor de participare la proceduri de achiziție publică și sectorială
 • Experiență de minim 2 ani în pregătirea documentațiilor de atribuire pentru contracte de achiziție publică și sectorială și asistență acordată autorității contractante pe perioada derulării procedurilor de achiziție publică, preferabil inclusiv participarea în calitate de expert cooptat pe lângă comisii de evaluare

Alte cerințe:

 • Buna cunoaștere a legislației în domeniul achizițiilor publice din România (legislația aplicabilă până în mai 2016 și legislația în vigoare începand cu mai 2016)
 • Buna cunoaștere și abilități de utilizare a SEAP/SICAP
 • Buna cunoaștere a limbii engleze
 • Cunoașterea cerințelor aplicabile în cadrul procedurilor de achiziții derulate de instituții financiare internaționale
 • Abilități bune de utilizare a pachetului Microsoft Office
Descrierea jobului

Obiectivele postului:

 • Pregătirea în bune condiții a documentației necesare participării societății la proceduri de achiziții publice și private, interne și internaționale

Responsabilități principale:

 • Analizează și selectează procedurile de achiziție publicate din domeniile de interes pentru angajator
 • Identifică potențiali parteneri și/sau subcontractanți pentru procedurile de achiziție selectate și gestionează documentele aferente acestora, actualizând periodic baza de date
 • Identifică experți conform pozițiilor solicitate în documentațiile de atribuire și gestionează documentele aferente acestora, actualizând periodic baza de date
 • Gestionează și pregătește documentele de participare la procedurile de achiziție selectate, conform cerințelor din documentațiile de atribuire și clarificărilor publicate de autoritățile/entitățile contractante și procedurilor interne ale angajatorului
 • Gestionează procesul de pregătire a documentației solicitate a fi prezentate în cadrul procedurii de achiziție, transmiterea/incărcarea acesteia conform prevederilor aplicabile procedurii respective, gestionează și participă la pregătirea răspunsurilor la eventuale solicitări de clarificări înaintate de autoritățile/entitățile contractante
 • Întocmește ofertele de preț pentru licitații, conform instrucțiunilor primite
 • Asigură predarea în bune condiții și la timp a ofertei (preia documentele pregătite de celelalte departamente pe care le încorporează în oferta finală, conform instrucțiunilor/cerințelor Autorității Contractante)
 • Gestionează și participă la pregătirea documentațiilor privind remediile și căile de atac în materia atribuirii contractelor de achiziție publică/sectorială, conform specializării sale
 • Participă la pregătirea documentațiilor de atribuire pentru contracte incluse în planul de achiziții în cadrul contractelor de servicii incheiate de angajator, conform specializării sale
 • Asigură asistență autoritășii/entității contractante pe perioada derulării procedurii de achiziție până la semnarea contractului
 • Participă în calitate de expert cooptat pe lângă comisii de evaluare organizate în cadrul clienților și/sau angajatorului

Persoanele interesate vor transmite CV actualizat (cu precizarea datelor de contact: număr de telefon mobil, adresă de e-mail) la adresa cristina.burcescu@romair.ro, cu mențiunea că vor fi contactate doar persoanele selectate pe baza documentelor transmise.

 

Descrierea companiei

ROMAIR CONSULTING este o companie cu capital integral românesc, inființată în anul 1997 pentru a oferi servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie. Profesionalismul, experiența acumulată și buna reputație reprezintă cartea de vizită a Romair oferită partenerilor actuali și viitori.

ROMAIR CONSULTING dezvoltă proiecte mari de infrastructură pentru autorități publice, în domenii variate – drumuri, poduri, alimentări cu apă, managementul deșeurilor, canalizare, tratarea apei, protecția mediului, infrastructura de turism. De asemenea, compania implementează proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea resurselor umane. Bazându-se pe experiența acumulată de-a lungul timpului, experții Romair Consulting iși construiesc proiectele pornind de la un concept fezabil, rezultat din cerintele clienților dar și a nevoilor societății, respectând standardele de protecția mediului.

ROMAIR CONSULTING este un nume deja cunoscut și afirmat în mediul românesc de consultanță și proiectare, prin exercitarea rolului său distinct, trasat încă de la inființare: acela de a promova proiecte investiționale prin abordarea unor instrumente specifice de finanțare.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media