Romair Consulting angajează Expert financiar proiect finanțat din fonduri Europene (București)

15/10/2021
Romair Consulting angajează Expert financiar proiect finanțat din fonduri Europene

Postul este disponibil pentru orașul București

Cerințe

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic și/sau financiar;
 • Cel puțin 3 ani de experiență profesională în domeniul economic și/sau financiar
 • Experiență profesională specifică în calitate de expert financiar în proiecte finanțate din fonduri europene;
 • Cunoștințe foarte bune operare calculator Office (Word, Excel, Power Point), Internet, E-mail;
 • Adaptabilitate, capacitate de lucru in echipă și respectare de termene limită;
 • Persoană dinamică, ambițioasă și eficientă, orientată către rezultat.

 

Responsabilități

 • Studierea și aplicarea prevederilor contractelor de servicii, lucrări și furnizare, ale Deciziei și Contractului de Finanțare, alte documente relevante din cadrul proiectului;
 • Întocmirea documentației necesare depunerii Cererilor de Plată, Cererilor de Rambursare si Cererilor de Prefinanțare, încarcarea acestora in MySMIS;
 • Suport în stabilirea categoriilor de cheltuieli eligibile aferente contractelor de servicii, lucrări și furnizare care se vor implementa în cadrul Proiectului;
 • Elaborare draft raport de progres conform procedurilor de implementare ale Contractului de finanțare;
 • Verificarea documentelor de plată depuse în cadrul contractelor de servicii, lucrări şi furnizare și acordare suport pentru întocmirea rapoartelor financiare aferente contractelor care se implementează în cadrul Proiectului (inclusiv părţile relevante din documente de monitorizare, raportare etc.), împreună cu personalul responsabil din cadrul UIP, la sediul Beneficiarului;
 • Întocmirea rapoartelor, în conformitate cu cerințele din proiect.
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media