Romair Consulting angajează Inginer Proiectant Structurist în domeniul hidro-edilitare

05/10/2021
Romair Consulting angajează Inginer Proiectant Structurist în domeniul hidro-edilitare
 • Oraș de lucru: București
 • Nivel carieră: Mid-Level (2-5 ani)
 • Tip job: Full time
 • Permis conducere: B

Candidatul ideal

 • Studii universitare absolvite în domeniul construcțiilor;
 • Experiență profesională specifică în proiectarea de rezistență și/sau asistență tehnică pe perioada dе execuție a lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții;
 • Prelucrare automată a datelor: programe de proiectare (minim AutoCad 2D, soft-uri de proiectare specifice domeniului de specializare), Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook;
 • Abilități profesionale: cunoștințe tehnice dobândite în domeniul de specializare, legislație specifică domeniului tehnic;
 • Disponibilitatea de deplasare în țară atunci când situația o impune în vederea culegerii dе date din teren, asistență tehnică din partea proiectantului;
 • Persoană dinamică, responsabilă, comunicativă.

Descrierea jobului

Postul presupune аctivități de întocmirе documеtаții tehnice, dеtаlii de execuție, studii dе fezabilitate, proiеcte tеhnice, аntеmăsurători în domeniul rețеlelor dе apă și canalizare:

 • Asigură activitatea de proiectare pentru toate fazele (SF, CU, PT, DDE, DTOA, DTAC, DTOE) în domeniul rețelelor hidro-edilitare (alimentare apă, canalizare, stații de tratare, stații de epurare) în conformitate cu legislația, normativele și reglementările în vigoare, în conformitate cu activitățile atribuite de managerul de proiect/șeful de proiect;
 • Realizează dimensionarea si detalierea elementelor de construcții;
 • Intocmește piese scrise și desenate (memorii tehnice, breviare de calcul, programe de control al calității, detalii de execuție);
 • Colectează informații și documente relevante pentru buna derulare și finalizare a proiectului;
 • Întocmește temele de proiectare pentru subproiectanții de specialitate din cadrul companiei sau din afara acesteia;
 • În calitate de membru al echipei de proiect, participă la planificarea proiectului împreună cu șeful de proiect;
 • Colaborează cu celelalte specialități implicate în proiect;
 • Participă la avizările interne, cât și la avizările externe (beneficiar și foruri de avizare);
 • Respectă actele normative în vigoare, aplicabile domeniului pentru care sunt oferite serviciile de proiectare.
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media