Romair Consulting angajează Expert Tehnic Termoficare – Expert principal (București)

26/10/2023
Suntem în căutarea unui coleg care să ocupe postul de Expert Tehnic Termoficare – Expert principal.
Proiectul consta in investitii pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea eficientei energetice prin reducerea pierderilor de energie termica inregistrate pe retele de transport ale agentului termic, reducerea impactului negativ al nivelului emisiilor poluante cauzate de SACET in scopul imbunatatirii calitatii vietii populatiei din Bucuresti la nivelul anului 2028 si asigurarii conformarii cu obligatiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare al Romaniei la UE.

Cerinte Expert tehnic:

 • Studii universitare finalizate cu diploma de licenta – nivelul de calificare – 4 valabil anterior momentului intrarii in vigoare a Cadrului National al Calificarilor/ European al Calificarilor (2013) si nivelul 5 de calificare dupa momentul intrarii in vigoare a Cadrului National al Calificarilor  (2013) in disciplina inginerie civila / ingineria instalatiilor / ingineria mediului / inginerie mecanica / constructii hidrotehnice sau echivalent;
 • Cunostinte generale de operare pe calculator in MS Word si Excel;
 • Experienta profesionala generala minim 5 ani;
 • Participarea la cel putin 4 proiecte in domeniul infrastructurii de mediu de complexitate similara cu cea aferenta contractului ce urmeaza sa fie atribuit in cadrul caruia sa fi detinut responsabilitati de natura celor aferente pozitiei pentru care este propus (expert tehnic/Inginer sau alte pozitii echivalente sau superioare acesteia in ceea ce priveste responsabilitatile.

Descrierea postului:

 • Studierea proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati, verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control al calitatii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica.
 • Poate participa in comisia de evaluare in calitate de expert extern cooptat, la solicitarea Autoritatii Contractante;
 • Monitorizarea stadiului obtinerii de catre Antreprenori a avizelor/ acordurilor si a autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta;
 • Participare la predarea catre Antreprenori a amplasamentului, la trasarea generala a constructiei, la stabilirea bomelor de reper, a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
 • Verificarea periodica a panourilor de identificare al constructiei/ investitiei;
 • Examinarea eligibilitatii, inregistrarii Sub-Contractorilor propusi de antreprenori, in vederea aprobarii acestora;
 • Analizeaza, verifica si avizeaza propunerile Consultantului de Supervizare privind aprobarea/respingerea programului de executie depus de catre antreprenori, precum si actualizarea/revizuirea acestuia;

Expertul tehnic:

 • Va fi disponibil pe toata perioada de derulare a contractului de servicii, cu prezenta intermitenta pe perioada de garanție;
 • Va fi avea ca punct de lucru la biroul central al Prestatorului, participand la intalnirile cu Beneficiarul, dupa cum este solicitat, exceptie facand deplasarile in teren solicitate de Beneficiar sau agreate cu aceasta.

Persoanele interesate vor transmite CV actualizat (cu precizarea datelor de contact: număr de telefon mobil, adresă de e-mail) la adresa cristina.burcescu@romair.ro, cu mențiunea că vor fi contactate doar persoanele selectate pe baza documentelor transmise.

Descrierea companiei

ROMAIR CONSULTING este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul 1997 pentru a oferi servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie. Profesionalismul, experiența acumulată și buna reputație reprezintă cartea de vizită a Romair oferită partenerilor actuali și viitori.

ROMAIR CONSULTING dezvoltă proiecte mari de infrastructura pentru autorități publice, în domenii variate – drumuri, poduri, alimentări cu apă, managementul deșeurilor, canalizare, tratarea apei, protecția mediului, infrastructură de turism. De asemenea, compania implementează proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea resurselor umane. Bazându-se pe experiența acumulată de-a lungul timpului, experții Romair Consulting iși construiesc proiectele pornind de la un concept fezabil, rezultat din cerințle clienților dar și a nevoilor societății, respectând standardele de protecția mediului.

ROMAIR CONSULTING este un nume deja cunoscut și afirmat în mediul românesc de consultanță și proiectare, prin exercitarea rolului său distinct, trasat incă de la infiintare: acela de a promova proiecte investiționale prin abordarea unor instrumente specifice de finanțare.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media