Romair Consulting angajează Expert financiar proiect finanțat din fonduri Europene (județul Galați)

01/10/2021
Romair Consulting angajează Expert financiar proiect finanțat din fonduri Europene

Cerințe

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic și/sau financiar;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul economic și/sau financiar
 • Experiență profesională specifică în calitate de expert financiar în minimum 4 proiecte în domeniul gestionării deșeurilor, în cadrul căruia a realizat calcul de tarife și stabilirea structurii și politicii tarifare aferente prestării serviciului de salubrizare;
 • Cunoștințe foarte bune operare calculator Office (Word, Excel, Power Point), Internet, E-mail;
 • Adaptabilitate, capacitate de muncă în condiții de stres, capacitate de decizie, coordonare și respectare de termene limită;
 • Persoană dinamică, ambițioasă și eficientă, orientată către rezultat;
 • Disponibilitate pentru a lucra în zona proiectului (județul Galați).

 Responsabilități

 • Întocmirea rapoartelor privind monitorizarea și urmărirea derulării aspectelor financiare (plăți) aferente contractelor de servicii, lucrări și furnizare implementate în cadrul proiectelor semnate cu beneficiarii;
 • Cunoașterea și aplicarea legislației naționale în vigoare aplicabile;
 • Studierea și aplicarea prevederilor contractelor de servicii, lucrări și furnizare, ale Deciziei și Contractului de Finanțare, alte documente relevante din cadrul proiectului;
 • Suport în stabilirea categoriilor de cheltuieli eligibile aferente contractelor de servicii, lucrări și furnizare care se vor implementa în cadrul Proiectului;
 • Întocmirea documentației necesare depunerii Cererilor de Plată, Cererilor de Rambursare si Cererilor de Prefinanțare, încarcarea acestora in MySMIS;
 • Întocmirea planului financiar pentru proiect ținand cont de solicitările Beneficiarului și de planurile financiare ale contractelor de servicii, lucrări și furnizare care se implementează în cadrul Proiectului;
 • Elaborare draft raport de progres conform procedurilor de implementare ale Contractului de finanțare;
 • Verificarea documentelor de plată depuse în cadrul contractelor de servicii, lucrări şi furnizare și întocmirea efectivă a tuturor documentelor aferente managementului financiar al contractelor care se implementează în cadrul Proiectului (inclusiv părţile relevante din documente de monitorizare, raportare etc.), împreună cu personalul responsabil din cadrul UIP, la sediul Beneficiarului;
 • Actualizarea devizului general al proiectului;
 • Întocmirea rapoartelor, în conformitate cu cerințele din proiect.
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media