Romair Consulting anunță semnarea contractului de finanțare pentru “Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”

23/12/2019

În data de 23 decembrie 2019, are loc semnarea contractului de finanțare pentru “Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”, care va fi finanțat prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020 (POIM).

Aceasta are loc la sediul Ministerului Fondurilor Europene, în prezența domnului Ministru Ioan Marcel Boloș, a președintelui Consiliului Județean Buzău, cât și a echipei care a făcut posibil acest lucru, respectiv reprezentanții AM POIM, ai Companiei de Apă S.A. Buzău și ai echipei de consultanță.

Proiectul are o valoare estimativă de 347.497.947 Euro (prețuri curente, cu TVA), din care, alimentare cu apă 143.099.655 Euro și apă uzată 204.398.292 Euro.

Prin proiect se urmărește creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației cu următoarele măsuri:

 • Infrastructura aferentă sistemelor de alimentare cu apă potabilă: 
  • surse de apă (noi) 57 buc;
  • surse de apă (reabilitare) 4 buc;
  • aducțiune (nouă) 103 km;
  • aducțiune (reabilitare) 17 km;
  • stații de clorinare (noi) 18 buc;
  • stații de tratare apă Voetin și Grebanu (noi) 2 buc;
  • stații de tratare apă Jgheab (Mânzălești), Valea Râmnicului și Chiojdu (reabilitare) 3 buc;
  • stații de pompare (noi) 45 buc;
  • stații de pompare (reabilitare) 2 buc;
  • rezervoare de înmagazinare (noi) 15 buc;
  • rezervoare de înmagazinare (reabilitate) 9 buc;
  • rețea de distribuție apă potabilă (nouă) 143 km;
  • rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) 89 km;
  • conducte de descărcare în emisar/evacuare apă spălare 4 km;
 • Infrastructura aferenta sistemelor de apă uzată: 
  • rețea canalizare (nouă) 436 km;
  • rețea canalizare (reabilitată) 5 km;
  • conducte de refulare (noi) 82 km;
  • colectoare 16 km;
  • stații de pompare apă uzată menajeră (noi) 169 buc;
  • stații de pompare apă uzată menajeră (reabilitare) 3 buc;
  • stații de epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 p.e. – 4 buc (Puiești – SEAU noua 3.302 p.e., Colțu Pietrii – SEAU noua 3.056 p.e., Beceni – extindere propusă 2.394 p.e. și Cislău – extindere propusă 3.886 p.e);
  • bazin de retenție în amplasamentul SEAU Ramnicu Sărat 1 buc;
  • instalație de uscare și carbonificare namol deshidratat (în amplasamentul SEAU Buzău existentă) 1 buc;

Prin finanțarea și implementarea acestui proiect, județul Buzău asigură conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE în ceea ce privește calitatea apei prin extinderea/reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în localitățile din județ, precum și conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE prin îmbunătățirea colectării și epurării apelor uzate din aglomerările mai mari de 2.000 locuitori echivalenți.

Romair Consulting în calitate de Lider de Asociere și Consultant a pregătitAplicația de Finanțareaferentă proiectului, conducând astfel la semnarea contractului de finanțare. Eforturile depuse de echipa de ingineri ai companiei pe o perioada de 3 ani, timp în care au fost pregătite toate documentele suport ale Aplicației de Finanțare (studii topografice, studii geotehnice, studii hidrogeologice preliminare și definitive, studii de tratabilitate, expertize lucrări edilitare și de structuri, studii privind calitatea apei potabile și a apei uzate, analiză cost beneficiu, analiză instituțională, strategia de gestionare nămol, evaluarea impactului asupra mediului, studiu de modelare hidraulică, strategie de achiziții, elaborarea Studiului de Fezabilitate și a documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor etc) au fost duse la bun sfârșit. Ne bucurăm, astfel, vedem cea mai importantă și complexă  activitate a proiectului a fost finalizată cu succes, prin semnarea Contractului de Finanțare și suntem pregătiți pentru finalizarea celorlalte activități aferente acestui proiect.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media