Reducerea eroziunii costiere faza II

Protecţia şi reabilitarea zonei costiere româneşti şi a factorilor de mediu, prin lucrări inginereşti de combatere a fenomenului de eroziune costieră; Susţinerea tendinţei de revigorare a ecosistemului marin şi de dezvoltare a unor specii pierdute la un moment dat din ecosistem; Protejarea biodiversităţii marine şi a zonei litorale.

Protecţia şi reabilitarea zonei costiere româneşti şi a factorilor de mediu, prin lucrări inginereşti de combatere a fenomenului de eroziune costieră;

  • Susţinerea tendinţei de revigorare a ecosistemului marin şi de dezvoltare a unor specii pierdute la un moment dat din ecosistem;
  • Protejarea biodiversităţii marine şi a zonei litorale;
  • Dezvoltarea durabilă a zonei costiere;

În cadrul contractului de servicii menționat, Romair Consulting, a prestat următoarele servicii:

  • Servicii de proiectare în domeniul construcțiilor hidrotehnice la nivel de Studiu de fezabilitate, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile .
  • Servicii de consultanță/asistență tehnică privind accesarea finanțării nerambursabile din cadrul POIM 2014 – 2020 .
  • În baza soluțiilor tehnice dezvoltate în cadrul studiului de fezabilitate, activități de proiectare prin dezvoltarea proiectelor conceptuale aferente lucrărilor/investițiilor promovate prin proiectul de investiții, în cadrul documentațiilor de atribuire lucrări prin contracte de tip proiectare și execuție.

De asemenea, s-au realizat activități de realizare a documentațiilor pentru atribuirea serviciilor din cadrul proiectului major (servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor), precum și a documentațiilor pentru atribuirea contractelor de furnizare echipamente.

Denumire:
Asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte axa prioritară 5 - reducerea eroziunii costiere faza II (2014 - 2020)
Beneficiar:
Administratia bazinala de apa "Dobrogea – litoral”
Servicii:
Aplicație ISPA/ POS Mediu
Durata:
44 luni
Sursă finanțare:
POS Mediu
Stadiu:
Finalizat
Locație:
Dobrogea Litoral
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media