Romair Consulting angajează Inginer rezident – Reșița, jud. Caraș-Severin

17/07/2023
Căutăm un coleg care să ocupe rolul de Inginer Rezident – Reșița, jud. Caraș-Severin

Zona: Județul Caraș-Severin / Regiunea Vest
Oraș de lucru: Reșita, Moldova Nouș, Anina și Teregova

Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în zonele urbane și rurale, și care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetățenilor din aceste zone și conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Cerințe inginer rezident:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia în domeniile construcții hidrotehnice / civile / instalații / ingineria mediului;
 • Cunoștințe generale de operare pe calculator în MS Word și Excel;
 • Experiență profesională generală minim 5 ani;
 • Participarea în calitate de Inginer Rezident (sau a unor poziții echivalente ori superioare ca responsabilități) la supervizarea a minim 3 (trei) contracte de lucrări la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare de supervizare/ supraveghere/ urmărire pentru contracte de lucrări (de execuție și/ sau proiectare și execuție) aferente unui obiectiv de investiții din domeniul infrastructurii mediu.

Descrierea postului:

 • Administrează și derulează activitățile specifice descrise de clauzele contractelor de lucrări în limitele delegării de autoritate emise de Liderul de echipa. Delegarea autoritățîi nu exclude necesitatea obținerii aprobării Beneficiarului atunci când este expres cerută de contract;

În acest sens, Entitatea Contractantă estimează că expertul din această categorie să îndeplinească următoarele responsabilități, la nivelul contractului/contractelor de lucrări alocat/e expertului:

 • Va asigura managementul serviciilor de supervizare;
 • Va participa la întâlnirile cu Antreprenorul/îi și cu Beneficiarul;
 • Va asigura aplicarea procedurilor din Manualul de proceduri de supervizare la nivelul echipei de supervizare desemnate;
 • Va îndeplini, împreună cu echipa de supervizare, sarcinile care se referă la măsurarea lucrărilor și certificarea la plata către Antreprenor;
 • Va întocmi rapoartele solicitate prin contractul de servicii;
 • Va analiză, înștiința Antreprenorul despre eventuale neconformități și va aprobă programul de execuție; va monitoriza și va raporta progresul efectiv, în comparație cu prevederile programului aprobat;
 • Va emite instrucțiuni către Antreprenor pentru prezentarea de propuneri pentru accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor în situațiile când acesta este prea lent sau sub nivelul planificat
 • Va verifică procedurile de execuție ale Antreprenorului;
 • Va primi de la Antreprenor informări privind terminarea lucrărilor și disponibilitatea de recepție;
 • Va participa la testarea lucrărilor;
 • Va participa la întocmirea Cărții Tehnice a Construcției;
 • Va participa la verificarea documentației „aș-built” pregătită de către Antreprenor;
 • Certifica plățile către Antreprenor în baza situațiilor de lucrări și a documentelor suport transmise de acesta, în conformitate cu prevederile contractului de lucrări;
 • Va organiza inspectarea lucrărilor în timpul perioadei de notificare a defectelor;
 • Participa la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală;
 • Inginerul rezident va fi prezent permanent în zonacontractului/ contractelor de lucrări alocat/e pe toată perioada de derulare a contractului de servicii, cu prezența intermitentă pe perioada de garanție.

Persoanele interesate vor transmite CV actualizat (cu precizarea datelor de contact: număr de telefon mobil, adresă de e-mail) la adresa cristina.burcescu@romair.ro, cu mențiunea că vor fi contactate doar persoanele selectate pe baza documentelor transmise.

Descrierea companiei

ROMAIR CONSULTING este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul 1997 pentru a oferi servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie. Profesionalismul, experiența acumulată și buna reputație reprezintă cartea de vizită a Romair oferită partenerilor actuali și viitori.

ROMAIR CONSULTING dezvoltă proiecte mari de infrastructura pentru autorități publice, în domenii variate – drumuri, poduri, alimentări cu apă, managementul deșeurilor, canalizare, tratarea apei, protecția mediului, infrastructură de turism. De asemenea, compania implementează proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea resurselor umane. Bazându-se pe experiența acumulată de-a lungul timpului, experții Romair Consulting iși construiesc proiectele pornind de la un concept fezabil, rezultat din cerințle clienților dar și a nevoilor societății, respectând standardele de protecția mediului.

ROMAIR CONSULTING este un nume deja cunoscut și afirmat în mediul românesc de consultanță și proiectare, prin exercitarea rolului său distinct, trasat incă de la infiintare: acela de a promova proiecte investiționale prin abordarea unor instrumente specifice de finanțare.

ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media
ROMAIR CONSULTINGSediul Central
Str. Mr. Ștefan Sănătescu, nr. 4,
sector 1, București
LOCAȚIILE NOASTREUnde ne puteți găsi?
LUAȚI LEGĂTURA CU NOIRomair pe Social Media